โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 05 มี.ค. 64